Folkhögskola

Folkhögskolan är en del av folkbildningen i Sverige och riktar sig till vuxna över 18 år. Det som kännetecknar folkhögskolans pedagogik är att du utvecklas tillsammans med andra och har stora möjligheter att själv påverka din utbildning efter egna erfarenheter och förkunskaper.

Det finns flera olika anledningar till att studera på folkhögskola. Det kan vara för att få behörighet till högre studier, en väg till arbete eller personlig utveckling. Folkhögskolan är öppen för alla och ger verktyg för att på olika sätt utvecklas och vara aktiv i samhället.

 Via folkhögskola.nu kan du söka efter skolor, kurser och utbildningar i Södermanlands län.

Två kvinnliga elever vid en skolbänk på Eskilstuna folkhögskola

Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser

Inom folkhögskolan finns flera olika typer av kurser, där de två största grupperna utgörs av Allmän kurs och Särskild kurs. Utöver dessa finns också möjlighet till att gå yrkeskurser, korta kurser eller att ingå i en uppdragsutbildning.

Allmän kurs - Behörighetsgivande kurs som vänder sig till personer som saknar grundskole- och/ eller gymnasieutbildning.

Särskild kurs - En typ av kurs där större delen av studierna läggs på ett specifikt ämnesområde som deltagaren själv valt. Exempelvis konst, dans eller återbruk.

Yrkeskurs - En kurs som kan leda till ett yrke, exempelvis elev- och lärarassistent eller barnskötare.

Uppdragsutbildning - Kurser i samverkan med andra aktörer, exempelvis etableringskurser eller studiemotiverande folkhögskolekurs.

Korta kurser - kurser kortare än två veckor, exempelvis en sommarkurs.

I Sörmland finns fyra folkhögskolor Eskilstuna folkhögskola, Åsa Folkhögskola, Nyköpings folkhögskola och Stensunds folkhögskola.

Region Sörmland
Oxelösund Kommun
Nyköping Kommun
Strängnäs Kommun
Viadidakt
Eskilstuna Kommun
Flen Kommun
Trosa Kommun
Gnesta Kommun